Wonen in HILKO

Nieuwbouwlocatie HILKO, wordt een nieuwe woonbuurt langs de Zaan in Zaandam
Samen met woningstichting Rochdale ontwikkelt AM circa 100 woningen waar comfortabel, betaalbaar en duurzaam wonen centraal staat.

Op de plaats waar nu nog de voormalige zeepfabriek HILKO en de verffabriek Evert Koning staat, verrijst in de toekomst een nieuwe inclusieve woonbuurt. Onder inclusief verstaan we hier een mix van woningtypen in allerlei prijsklassen.

Langs de Zaan verrijzen mooie duurzame gebouwen, eengezinswoningen en appartementen. In het gebied tussen de Oostzijde en de Cornelis van Uitgeeststraat is ruimte voor grondgebonden koopwoningen met een tuin en enkele sociale huurappartementen van woningstichting Rochdale.

Denkt u met ons mee?
Wij zijn benieuwd of u interesse hebt om in ons plan HILKO te wonen en ook, hoe u hier dan wilt wonen. Wij nodigen u daarom uit om met ons mee te denken. We zouden het fijn vinden als u zich dan als belangstellende wilt inschrijven en onze online enquête wilt invullen. 

Denk mee!

Locatie

Naar de locatie
Naar de locatie

Het Plan

Naar het Plan Naar het Plan