Wonen in HILKO

Nieuwbouwlocatie HILKO, wordt een nieuwe woonbuurt langs de Zaan in Zaandam
Samen met woningstichting Rochdale ontwikkelt AM circa 100 woningen waar comfortabel, betaalbaar en duurzaam wonen centraal staat.

Op de plaats waar nu nog de voormalige zeepfabriek HILKO en de verffabriek Evert Koning staat, verrijst in de toekomst een nieuwe inclusieve woonbuurt. Onder inclusief verstaan we hier een mix van woningtypen in allerlei prijsklassen.

Langs de Zaan verrijzen mooie duurzame gebouwen, eengezinswoningen en appartementen. In het gebied tussen de Oostzijde en de Cornelis van Uitgeeststraat is ruimte voor grondgebonden koopwoningen met een tuin en enkele sociale huurappartementen van woningstichting Rochdale.

Wij zijn benieuwd of u interesse hebt om in ons plan HILKO te wonen en we zouden het fijn vinden als u zich dan als belangstellende wilt inschrijven.

Meld u aan!

Locatie

Naar de locatie
Naar de locatie

Het Plan

Naar het Plan Naar het Plan