Planning

In nauw overleg met de gemeente stellen wij een stedenbouwkundig plan op en stemmen we de vervolgstappen af. Op dit moment is de verwachting dat de globale planning er als volgt uit ziet:

Enquête woonwensen
september/oktober 2021
Planvorming stedenbouw en woningen
september 2021 – september 2022
Start voorverkoop
3e kwartaal 2022
Start verkoop
4e kwartaal 2022
Start bouw
begin 2023