Planning

In nauw overleg met de gemeente stellen wij een stedenbouwkundig plan op en stemmen we de vervolgstappen af. Op dit moment is de verwachting dat de globale planning er als volgt uit ziet:

Enquête woonwensen
Is gereed
Planvorming stedenbouw en woningen
heden tot 1e kwartaal 2025
Start voorverkoop
maart 2025
Start verkoop
1e kwartaal 2025
Start bouw
2e kwartaal 2025