Planning

In nauw overleg met de gemeente stellen wij een stedenbouwkundig plan op en stemmen we de vervolgstappen af. Op dit moment is de verwachting dat de globale planning er als volgt uit ziet:

Enquête woonwensen
september/december 2022
Planvorming stedenbouw en woningen
september 2021 – december 2023
Start voorverkoop
1e kwartaal 2024
Start verkoop
2e kwartaal 2024
Start bouw
begin 2025